مقایسه کیفی ترجمه ها


 

نقره ای:ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط مترجمان با تجربه مناسب
برای پروژه‌های دانشجویی (کیفیت خوب 60 درصد تخصصی) + ضمانت  کیفی  48 ساعت


 طلایی:ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط مترجمان ارشد و ممتاز
مناسب برای چاپ مقالات در نشریه‌ها، ارائه در کنفرانس‌ها + بازخوانی و
ویرایش  (کیفیت عالی 100 درصد تخصصی) + ضمانت کیفی 5 روز